Toestemming voor het planten van bomen langs WL06236 en WL01984 ter hoogte van Lupinelaan 73 te Nijverdal

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het planten van bomen langs WL06236 en WL01984 ter hoogte van Lupinelaan 73 te Nijverdal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Z-2346240 Waterschap Vechtstromen heeft een watervergunning verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het planten van bomen langs de rechteroever van de waterlopen WL06236 (Jeruzalemsleiding) en WL01984 (Jeruzalemsleiding), ter hoogte van de Lupinelaan 73 te Nijverdal, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hellendoorn, Sectie N, nummers 8890 en 10066. De watervergunning is op 14 november 2023 verzonden aan de aanvrager (bekendgemaakt). Waarom publiceert het waterschap dit bericht? Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te lozen op het water, bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Informatie Voor meer informatie over de verleende watervergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van waterschap Vechtstromen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer (088) 2203333. Bent u het niet eens met de verleende watervergunning? U kunt het waterschap tot 26 december 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende. Bezwaar maken Als u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met de verleende watervergunning dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur, waterschap Vechtstromen, postbus 5006, 7600 GA Almelo. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:   1.uw naam en adres; 2.de datum (dagtekening); 3.de vergunning (het besluit); 4.waarom u het niet eens bent met de vergunning (de gronden van uw bezwaar). Voorlopige voorziening Als u bezwaar maakt stopt dit de werking van verleende watervergunning niet. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechtbank als u de uitspraak van het waterschap op uw bezwaar niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden: 1.uw naam en adres; 2.de datum (dagtekening); 3.wat het spoedeisend belang is; 4.wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden. Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen het verlenen van de watervergunning. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht).

 

Onderwerp: watervergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 17-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nijverdal
  2. 3de333b8daf37ff4344a088e090d3bc4

Gerelateerde berichten