Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie Koninginnestraat 20 Nijverdal

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie Koninginnestraat 20 Nijverdal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 20 februari 2023 ontvingen wij een aanvraag voor een het behandelen van een aanvraag voor een beschikking voor de locatie Koninginnestraat 20 Nijverdal. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Vergunning Wet natuurbescherming Ontheffing soortenbescherming wordt toegekend. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/4c3488b6-9b33-11ee-8161-005056011332.De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 26 januari 2024.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nijverdal
  2. prb-2023-15111

Gerelateerde berichten