Kennisgeving ontwerpbesluit op een verzoek tot het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming Regulier-agrarisch op locatie Noordelijke Hoofddijk 21, 7443RV Nijverdal

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving ontwerpbesluit op een verzoek tot het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming Regulier-agrarisch op locatie Noordelijke Hoofddijk 21, 7443RV Nijverdal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 3 juli 2023 ontvingen wij een aanvraag voor een het behandelen van een aanvraag voor een beschikking voor de locatie Noordelijke Hoofddijk 21, 7443RV Nijverdal. Het ontwerpbesluit positieve weigering en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/39dcaa9f-b45d-11ee-8162-005056011332.Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat de Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming Regulier-agrarisch wordt geweigerd (positieve weigering). Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 29 februari 2024 ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 19-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nijverdal
  2. prb-2024-750

Gerelateerde berichten