Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kuperserf 19 te Nijverdal

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kuperserf 19 te Nijverdal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn brengen ter openbare kennis, dat zij het volgende besluit hebben genomen: Nr.13UIT05230 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn; dat aan mevrouw J. Hulshof-Kramer bij besluit van 17 oktober 2005, nr 05.9822 een op kenteken, 37-PX-PH, toegewezen gehandicaptenparkeerplaats is toegekend aan de Kuperserf ten hoogte van huisnummer 19; dat de Kuperserf is gelegen binnen de bebouwde kom van Nijverdal en onder beheer is bij de gemeente Hellendoorn; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover een positief advies uit. dat deze maatregel het waarborgen van de vrijheid van het verkeer als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder d van de WVW 1994 dient; gelet op het WVW 1994, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); b e s l u i t e n : het besluit van 17 oktober 2005, nr 05.9822 betreffende het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats welke door middel van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met het kenteken 37-PX-PH en de ter plaatse aanwezige belijning op de Kuperserf ter hoogte van huisnummer 19 aan mevrouw J. Hulshof-Kramer is toegewezen, in te trekken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van dit besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). Nijverdal, 3 mei 2013 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, namens dezen, H.M. Weusink hoofd van het team Wegen, Riolen en Verkeer,

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen nijverdal
  2. stcrt-2013-13170

Gerelateerde berichten