Besluit Verplicht fietspad Kappertsweg te Nijverdal, 28 mei 2013 Nr.13INT01771

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit Verplicht fietspad Kappertsweg te Nijverdal, 28 mei 2013 Nr.13INT01771.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn; Overwegende dat in het gebied langs de Regge een aantal ontwikkelingen spelen. Het wordt heringericht vanwege de komst van de Nevengeul in het project Groene Mal. Ook wordt in dit gebied een deel van de F35 en het Combiplan aangelegd; de Kappertsweg wordt verlegd in het project Revitalisering Eversberg; hierdoor wordt de bestaande Kappertsweg deels een tweezijdig bereden vrijliggend fietspad; dat de wegen in Nijverdal liggen en dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Hellendoorn, dat een verkeersbesluit slechts kan worden genomen op één van de in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 genoemde gronden; dat door het plaatsen van diverse borden en tekens, het beschermen van de weggebruikers en passagiers op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer wordt gediend als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder b en d van de Wegenverkeerswet 1994; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij kan instemmen met dit verkeersbesluit. Gelet op de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer; B e s l u i t e n: het vrijliggende fietspad langs de Kappertsweg aan te wijzen als verplicht fietspad door bord G11 en G12 van de RVV1990. Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, de secretaris, de burgemeester, F. Dijkstra MBA mevr. A.H. Raven BA Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende gedurende 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: • uw naam en adres; • een dagtekening; • een omschrijving van dit besluit; • de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijverdal
  2. stcrt-2013-14775

Gerelateerde berichten