Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Noord te Nijverdal’, Hellendoorn

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Noord te Nijverdal’, Hellendoorn.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt vanaf zaterdag 9 maart 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Noord te Nijverdal” ter inzage. Als bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan liggen gedurende dezelfde periode tevens ter visie: een opgestelde milieueffectrapportage, een passende beoordeling naar de effecten van stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura2000-gebieden Sallandse Heuvelrug en Wierdense Veld en een addendum op het m.e.r.-rapport voor het aspect externe veiligheid. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630214. Het gaat hierbij om het industrieterrein gelegen ter weerszijden van de G. van der Muelenweg te Nijverdal alsmede om de stationsomgeving Nijverdal Noord gelegen direct ten noorden van de nieuw gerealiseerde tunnelbak waarin vanaf 1 april 2013 het nieuwe NS-station (gesitueerd tussen de Meijboomstraat en de G. van der Muelenweg) in gebruik zal worden genomen, Het plangebied wordt ruwweg begrensd door de spoorlijn Zwolle-Almelo, de Regge (inclusief de zuiveringsinstallatie van het Waterschap Regge en Dinkel en het hoogspanningsschakelstation van Enexis), de G. van der Muelenweg, de Koersendijk tot aan de fietsverbinding tussen de Koersendijk en de Oranjestraat en de Oranjestraat zelf tot de genoemde spoorlijn. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de unieke naam: NL.IMRO.0163.BPNDBEDRPARKNRD-ON01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://iturl.nl/snplU Downloaden en inzien van een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan is mogelijk op de website van de gemeente via de link: http://iturl.nl/sn2RvA Ga vervolgens op de betreffende pagina naar het bovenvermelde bestemmingsplan. Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk, mondeling (bij het hiervoor genoemde loket) of per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (of elektronisch via gemeentebestuur@hellendoorn.nl). Een zienswijze dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: – uw naam en adres; – een dagtekening; – een omschrijving van het bestreden besluit; – de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijverdal
  2. stcrt-2013-4774-n1

Gerelateerde berichten