Ontwerpbestemmingsplan Nijverdal Noordoost (kruidenwijk Hulsen), gemeente Hellendoorn

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Nijverdal Noordoost (kruidenwijk Hulsen), gemeente Hellendoorn.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt vanaf zaterdag 2 maart 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Nijverdal Noordoost (Kruidenwijk Hulsen)” ter inzage. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630214. U kunt het ontwerpbestemmingsplan via de navolgende link ook inzien via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0163.BPNDNOORDOOST-ON01 Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op de website van de gemeente Hellendoorn via de navolgende link: http://www.hellendoorn.nl/diensten/projecten/bestemmingsplannen/in-procedure/nijverdal/ Dit plan omvat het noord oostelijk gebied van Nijverdal met de Kruidenwijk en Hulsen en wordt globaal begrensd door de Penningkruid, de Noordelijke Hoofddijk, de oostelijke bebouwingsgrens van de kruidenwijk, gedeeltelijk langs de Veenweg en de denkbeeldige verlengde lijn in noordelijke richting, de Baltinksweg, de Eversbergweg, de Helmkruidlaan, G.H. Kappertstraat, de westelijke begrenzing van de bebouwde kern Hulsen en de lintbebouwing aan en tot het einde van de G.H. Kappertweg in noordelijke richting. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het digitaliseren en actualiseren van de planologische regeling zodat er eenheid en uniformiteit in de bestemmingsregeling ontstaat. Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk, mondeling ((bij het hiervoor genoemde loket) of per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (of elektronisch via gemeentebestuur@hellendoorn.nl). Een zienswijze dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: − uw naam en adres; − een dagtekening; − een omschrijving van het bestreden besluit; − de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijverdal
  2. stcrt-2013-5538

Gerelateerde berichten