Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kerkstraat 110 te Nijverdal

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kerkstraat 110 te Nijverdal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn brengen ter openbare kennis, dat zij het volgende besluit hebben genomen: Nr.13UIT03326 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn; dat aan de heer D. van Es bij besluit van 23 maart 2009, nr 09UIT02079 een op kenteken, 22-XN-KB, toegewezen gehandicaptenparkeerplaats is toegekend aan de Kerkstraat ten hoogte van huisnummer 110; dat de Kerkstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van Nijverdal en onder beheer is bij de gemeente Hellendoorn; dat de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente kan instemmen met het voorgenomen verkeersbesluit; dat deze maatregel het waarborgen van de vrijheid van het verkeer als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder d van de WVW 1994 dient; gelet op het WVW 1994, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); b e s l u i t e n : het besluit van 23 maart 2009, nr 09UIT02079 betreffende het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats welke door middel van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met het kenteken TN-SR-17 en de ter plaatse aanwezige belijning op de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 110 aan de heer D. van Es is toegewezen, in te trekken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van dit besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). Nijverdal, 21 maart 2013 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, namens dezen, H.M. Weusink hoofd van het team Wegen, Riolen en Verkeer,

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen nijverdal
  2. stcrt-2013-9417

Gerelateerde berichten